top of page

Dogodek Kemija z mislijo na jutri je del projekta z naslovom Razvoj in evalvacija modela za povezovanje “šol-univerze-industrije” s področja integracije trajnostnega razvoja v pouk kemije. Izvajamo ga v okviru internega razpisa za financiranje stroškov raziskovalnih in umetniških projektov v študijskem letu 2016/17 Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete (vodja projekta dr. V. Ferk Savec).

Cilji projekta

  • Razvoj modela sodelovanja med "šolo-univerzo-industrijo" na področju integracije trajnostnega razvoja v pouk kemije.

  • Evalvacija modela sodelovanja med "šolo-univerzo-industrijo" na področju integracije trajnostnega razvoja v pouk kemije.

  • Oblikovanje predlogov strategij za bodoče vključevanje modela sodelovanja med "šolo-univerzo-industrijo" na področju integracije trajnostnega razvoja v pouk kemije.

Projekt poteka v sodelovanju z Univerzo v Helsinkih, Finska - Unit of Chemistry Teacher Education.

Dogodek Kemija z mislijo na jutri bo izveden v sklopu aktivnosti, ki jih Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta izvaja v programu Ekošola. 

bottom of page