top of page

Pri dogodku Kemija z mislijo na jutri sodelujejo:

  • učenci, dijaki in njihovi učitelji;

  • bodoči učitelji kemije osnovnih in srednjih šol ter univerzitetni sodelavci UL PEF;

  • slovenska podjetja.

Pri pripravi in izvedbi dogodka sodelujejo učenci in/ali učitelji kemije iz osnovnih šol:

 

Pri pripravi in izvedbi dogodka sodelujejo dijaki in/ali učitelji kemije iz srednjih šol:

Vrata so bodočim učiteljem kemije odprla naslednja podjetja:

bottom of page